Sözlükte "birey" ne demek?

1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
2. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık; kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
3. doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; bir türün kapsamı içine giren somut varlıkbirey

Birey kelimesinin ingilizcesi

n. individual, person